Fastest Performance Web Hosting Demo Talebi Kişisel Veri Yönetimi Platformu KVKK için gerekli tüm uyumluluk görevlerinizi otomasyona sahip, akıllı, kullanımı kolay, güvenilir bir araç ile gerçekleştirin

KVKKobi Nedir?

KVKKobi yürürlükteki mevzuata en etkili şekilde uymanıza ve şirket itibarınızı korumanıza yardımcı olmak üzere

DPAAS (data privacy as a service) modelde tasarlanmış bir kişisel veri yönetimi platformudur.

KVKKobi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde veri sorumlularının yapmaları gereken uyum ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde yönetmelerini sağlar. KVKKobi uzaktan yönetilen servis modeli ile KVKK alanındaki tüm süreçlerinize konusunda deneyimli uzman kadrosu ile danışmanlık hizmeti sunar.

Siz sadece platformu kullanın, gerisini KVKKobi uzmanlarımız halletsin.

KVKKobi ile uyum ve kişisel veri yönetimi süreçlerinizi basit, kullanımı kolay, heryerden ulaşılabilir şekilde yönetip şirketinizdeki tüm birimlerin süreç konusunda yönetilebilir olmasını sağlayın.

KVKKobi Ne İşe Yarar?

KVKKobi yürürlükteki mevzuata en etkili şekilde uymanıza ve şirket itibarınızı korumanıza yardımcı olmak üzere DPASS (data privacy as a service) modelde tasarlanmış bir kişisel veri yönetimi platformudur.

Avrupa Birliği’nin 95/46 EC sayılı direktifinden uyarlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun ile kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu aktif bir şekilde çalışmakta, gerekli düzenlemeleri (yönetmelik, tebliğ, karar, rehberler) yapmakta, denetimler gerçekleştirmekte ve veri ihlallerini kamuoyuna duyurmaktadır. Kanun ile getirilen yaptırımların ise ciddi bir iş riski yarattığı ortadadır. Bu nedenle veri sorumluları (şirketler, dernekler, vakıflar vs.) Kanun’a, ikincil düzenlemelerine ve Kurul kararlarına ve rehberlerine uygun bir şekilde hareket edebilmek için uyum çalışmaları yürütmek zorundadırlar.

Ancak süreç sadece uyum çalışması yapmakla bitmemekte, konunun dinamik olması ve sürekli yeni gelişmelerin yaşanması nedeniyle, şirketler içinde bir ya da birkaç kişinin kanun kapsamındaki çeşitli vazifeleri yerine getirmesi gerekmektedir. Fakat şirketlerin büyük çoğunluğunun içinde bu uyum süreçlerini ve uyum çalışmaları sonrası kişisel veri koruma faaliyetlerini sürdürmek üzere oluşturulmuş bir departman veya tek işi bu olan çalışanlar bulunmamaktadır.

Bu sebeple her yerden ulaşılabilen, şirket içerisindeki tüm birimlerin kullanımına uygun şekilde tasarlanan bir platform yapısından ve gücünden faydalanarak süreci yönetmek gerekmektedir. Bu sebeple veri sorumlularının tüm ihtiyaçlarının KVKKobi ile karşılanması amaçlanmıştır. 

Modüller

Kişisel Veri İşleme Envanteri Modülü

Envanter, Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,” olarak mevzuat üzerinde tanımlanmıştır.

Veri Haritalama ve Envanter Yönetimi

Başarılı bir kişisel veriler uyum programı güncel, tam ve doğru işleme kaydı ile başlar. Veri işleme envanteri modülümüzle, Şirketinizin gizlilik ve KVKK yönetimini tam olarak kontrol edebilirsiniz. Şirketiniz içinde işlenen kişisel verilerin akışının haritasını ve envanterini çıkararak, mevcut tüm kişisel veri işleme faaliyetlerine genel bir bakış elde edersiniz.

Yeni Süreç Kayıtları Ekleme

KVKKobi yazılımı yardımıyla yeni süreçleri kolayca ekleyin ve tüm KVKK yükümlülüklerine uyun. Kişisel veriler ile ilgili yasal düzenlemelere dayalı işleme ve aktarım amaçları, süreç ekleme işleminiz için önceden tanımlanmış doğru olanı seçebileceğiniz otomatik seçenekler olarak yazılımda karşınıza çıkar.

İlgili Bilgileri Yeniden Kullanma

Yeni süreç kayıtları oluşturmak bazen manuel bir görev olabileceği için, ilgili bilgi bileşenlerini mümkün olan her yerde yeniden kullanmak için akıllı otomasyon uygulanır.

Kolay Raporlama

Bir düğmeye tıklayarak KVKKobi’de kayıtlı tüm işleme faaliyetlerinizi arayın, filtreleyin, dışa aktarın, içe aktarın veya bildirin.

Veri Sahibi Başvuru Yönetimi Modülü

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verileri ile ilgili birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketlere bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Müşterilerden Gelen KVKK Taleplerinin Yönetilmesini Sağlar

Kişisel veri sahiplerinin taleplerini yanıtlamak kuruluşunuz içinde zaman alan bir işlemse ve takibi yapılamıyorsa, kuruluşunuz tarafından işlenen kişisel veriler özel nitelikli kişisel veriler ise, kuruluşunuzda kişisel veri sahiplerinin taleplerini yanıtlamak için bir sistem ve prosedürler bulunmuyorsa; Veri Sahibi Başvuru Yönetimi Modülü ile gelen tüm talepleri yanıtlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Yanıt Verme İşlemini Kısaltma

İstek alındıktan sonra, istek kaydı, istek türünü doğrulama, ilgili işleme etkinliklerinin tanımlanması ve takip eylemlerinin başlatılması da dahil olmak üzere, işlemleriniz KVKKobi ile yönetilebilir.

Bilgi Toplama ve Otomatik Yanıt

Bir isteğe yanıt vermek için  ilgili tüm işlemleri manuel olarak tekrar tekrar yazmanıza gerek kalmadan otomatik scriptler ile yanıtlar oluşturabilir ve iletebilirsiniz. Ayrıca Veri Sahibinin Talep Ettiği Bilgileri Şirket İçerisindeki diğer birimlere iş ve görev atamaları ile kolaylıkla ileterek, bilgileri toplayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Maliyetlerinizden Tasarruf Edin

Şirketinizde herhangi bir departman bir kişisel veri sahibi talebi alabilecek olduğundan, kişisel veri koruma uzmanınıza (DPO) talep hakkında bilgi verme ve bilgi isteme sürecinin ve aynı şekilde kişisel veri sahibine yanıt verme sürecinin hızlı ve doğru olması önemlidir. Bu nedenle, otomatik bildirimler, anımsatıcılar ve onay istekleri de dahil olmak üzere KVKKobi aracının içinden taleplere yanıt verme konusunda tüm süreci kolayca yönetebilirsiniz.

Mevzuat Modülü

Kişisel Verileri Koruma Kurulu başta olmak üzere ilgili otoritelerce yürürlüğe sokulan mevzuat ve  kurul kararları gibi bilgilerin yer aldığı modüldür. Yeni bir mevzuat yayınlandığında kullanıcıları anlık bildirimler ile haberdar eder.

Soru / Cevap Modülü

Platformun ayrılmaz bir parçası olan bu modül satın almış olduğunuz paketin içinde yer alan sayıya ya da ayrıca almış olduğunuz soru/cevap paketine istinaden KVKKobi uzmanlarına sormak istediğiniz tüm soruları iletebildiğiniz, cevaplarını çok kısa sürede alıp süreçlerinizi tamamladığınız bir modül olarak yer almaktadır.

Ayrıca sormuş olduğunuz sorular neticesinde hali hazırdaki envanterinizde, politikanızda veya prosedürünüzde bir güncelleme yapılması ya da dikkat etmeniz gereken noktalarla ilgili bilgi verilmesi KVKKobi uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Doküman Ambarı

Bu modülde, uzun yıllara dayanan kişisel veriler alanındaki bilgi birikimimizi, pratik örnekleri ve deneyimlerimizi içeren çok değerli dökümanlar bulunur. Politika ve prosedürlerden, tutanak örneklerine kadar süreci yönetmenizde kullanabileceğiniz gerekli tüm dokümantasyon, paketlerinize uygun olarak kullanımınıza sunulur.

KVKKobi Tanıtım Videosu

Paketler

Saasbaslangic
SaaSileri2
SaasProfesyonel2
Onprem2

Referanslarımız

Demo Talebi Oluşturmak İçin
Hemen Formu Doldurun

Kişisel verilerinizi sizinle demo talebi hakkında irtibat kurmak için

alınmakta ve işlenmektedir. Aydınlatma metnine

ulaşmak için buraya tıklayınız.